©hille pijlman • 08.2017

LETTER & IMAGE

represents the artwork of Hille Pylman -

drawing, painting and photography, completed with

some graphic design.

All coincide in a personal interest in illustration and

the imagination of text.

LETTER & IMAGE

toont het beeldend werk van Hille Pijlman -

tekeningen, schilderijen en fotograf ie, aangevuld met

enig graf isch ontwerp.

Alles komt samen in een persoonlijke interesse voor illustratie en de verbeelding van tekst.

slide show of random choices

willekeurige keuze uit het beeldarchief